Dobromir Sośnierz

Dobromir Sośnierz – absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Związany z Unią Polityki Realnej od 1990 roku. Był kandydatem do sejmiku śląskiego, sejmu, senatu oraz ubiegał się o stanowisko prezydenta Katowic w wyborach samorządowych w 2006, uzyskując 1463 głosy (1,51%). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 kandydował z czwartego miejsca na liście Kongresu Nowej Prawicy w okręgu śląskim. Uzyskał 1165 głosów, co stanowiło w ramach listy drugi wynik, za liderem KNP Januszem Korwin-Mikkem. W marcu 2018, w związku z oficjalną rezygnacją z mandatu przez Janusza Korwin-Mikkego, objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Jest posłem niezrzeszonym.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami Dobromira Sośnierza w Parlamencie Europejskim: