FB2

Petycja przeciwko przymusowemu eksportowi imigrantów do Polski

My, niżej podpisani obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, wzywamy Panią Premier Rządu RP, Ewę Kopacz, do odrzucenia kwot relokacji imigrantów, przewidzianych dla Polski przez Komisję Europejską.

Domagamy się także natychmiastowego zaprzestania negocjacji na ten temat z odpowiednimi czynnikami unijnymi i zapewnienia, że żadnych umownych kwot dotyczących liczby imigrantów w Polsce po prostu nie będzie. Przyjęcie takich kwot oznacza bowiem wzięcie na siebie zobowiązanie do zmuszenia dużej grupy uchodźców do pozostania na terytorium naszego kraju pod groźbą sankcji policyjnych i karnych na zlecenie państw, których przywódcy w różny sposób uchodźców zaprosili do siebie. Działanie takie jest zarówno bezsensowne jak i niehumanitarne wobec osób, które w Polsce pozostawać nie chcą, co może skłaniać je nawet do aktów desperacji.

Co więcej, domagamy się zapewnienia wszystkim uchodźcom pozostającym na terenie Polski prawa do przemieszczenia się do tych części Europy, które wybrali sobie za prawdziwy cel swojej emigracji. Nie chcemy, by w Polsce powstawały „obozy uchodźców”, będące w istocie obozami koncentracyjnymi dla ludzi, którym uniemożliwiono dotarcie do wybranego przez nich celu. Tworzenie takich obozów nie ma nic wspólnego ze sferą pomocy humanitarnej, jest w istocie policyjną akcją zleconą przez państwa trzecie.

Nie jesteśmy obojętni na cierpienie tysięcy ludzi spowodowane przez wojny i katastrofy, ale jesteśmy przeciwni manipulacji opinią publiczną poprzez tworzenie fałszywego poczucia solidarności z migrantami, którzy nie wybrali z własnej woli Polski jako miejsca ucieczki.

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój Adres email (wymagane)

Chcę otrzymywać wiadomości od partii Wolność, zatem wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statutowych partii Wolność Janusza Korwin-Mikke zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

 

 

Petycję wysłało już: 41926 osób!