Nowy przewodniczący koła w Sejmie! Konfederacja chce dymisji Bodnara!

Nowy przewodniczący koła w Sejmie! Konfederacja chce dymisji Bodnara!
W Sejmie odbyła się konferencja prasowa liderów Konfederacji. Byli na niej obecni Jakub Kulesza, Robert Winnicki, Jacek Wilk, Kaja Godek, Robert Majka.

Konferencja dotyczyła dwóch tematów:

1. Nowy przewodniczący koła Konfederacja

Nowym przewodniczącym koła Konfederacji w Sejmie został Poseł Jakub Kulesza. Wiceprezesem koła został Poseł Robert Winnicki. Po odejściu z Konfederacji Marka Jakubiaka oraz Piotra Liroya-Marca, koło poselskie Konfederacji liczy czterech posłów. W jego skład wchodzą także posłowie Jacek Wilk oraz Robert Majka.

Jakub Kulesza – Oświadczam, że na jesieni startujemy jako Konfederacja. Przygotowujemy się do tego startu, a kolejne działania będą zmierzały do osiągnięcia sukcesu.

2. Wniosek o odwołania ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 

Posłowie Konfederacji na następnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu będą składali propozycję wniosku o odwołanie z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Żeby to się udało pod wnioskiem musi być podpisanych 35 posłów, a 3/5 Sejmu musi poprzeć projekt w głosowaniu. Posłowie Konfederacji potwierdzają, że będą prosić parlamentarzystów o poparcie.

Robert Winnicki – Damy do podpisu posłom PiSu, Kukiza, wszystkim ludziom dobrej woli w Sejmie, którzy nie zgadzają się sposób sprawowania funkcji przez Adama Bodnara. Będziemy prosili o podpisywanie się pod wnioskiem o dymisję takiego człowieka.

Całość konferencji w linku: https://www.facebook.com/jkm.wolnosc/videos/2780386798702328/

komentarzy 9

 1. Your blog is filled with unique good articles! I was impressed how well you express your thoughts. Many times students are tensed for their projects and assignments, so at that time they can take online assignment help to complete it on time. There are experts available online who prepare the perfect assignment for you.

  Odpowiedz
 2. fullassignment has a team with expertise and experience in online assignment help. Our team has professionals with relevant industry experience. Our experts provide best online assignment help for students.
  Students have numerous sorts of issue identified with college assignments. So we have a knowledgeable master for writing an assignment. On the off chance that you have any issue recorded as a hard copy task. At that point Don’t stress since we give best online assignment help and free written plagiarism assignment.

  https://fullassignment.com/

  Odpowiedz
 3. Absolutely perfect and best services ever , I read many powerwritings.com reviews and used the service to do my reports and essays and every time I get an A on the work done by them. The best thing is you can always discuss with the writer or customer care if you have any problem and they will ensure you’re happy with them!

  Odpowiedz
 4. Students spend long hours at school and colleges and in addition to this have a lot of homework to do. Even the most hardworking students experience problems with their homework, as its amount is often insurmountable.
  If you seek help with your assignments, the best option is to hire a professional writer from an academic help agency, such as WritePaperForMe.

  Odpowiedz
 5. What a wonderful post! I spend a few moments on reading, and I am
  so excited by the information I received, by the manner of writing it reminded me this page https://flowersheritagefoundation.org/save-money-whilst-driving/. It’s actually tough to find something precious on that
  topic. But this author seems to be a genuine professional because there is a unique style in his writings.
  I’m going to subscribe to his new publications, just to not skip anything.
  This post worths its reading.

  Odpowiedz
 6. The more I read, the greater your material is.
  I’ve covered lots of the other resources, like this on https://restoringallthings.org/; however, only here, I have found
  valid information with such necessary facts to keep in mind.
  I suggest you will publish articles with many
  topics to upgrade our knowledge, mine in particular.

  The language is just another thing-just brilliant! I believe
  I have already found my ideal source of the most up-to-date information, thanks to you!

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *