Janusz Korwin-Mikke – uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. W 1959 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od drugiego roku studiów zaczął uczęszczać także na zajęcia na filozofii. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Transportu Samochodowego i na Uniwersytecie Warszawskim. Jako stypendysta wyjechał w 1977 r. na pół roku do Paryża.W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku stoczniowców szczecińskich. Internowany przez kilka miesięcy podczas stanu wojennego, po uwolnieniu w 1982 r. kontynuował działalność polityczną, publicystyczną i wydawniczą. W 1987 r. został prezesem Ruchu Polityki Realnej (następnie Unia Polityki Realnej). W 1990 r. założył dziennik „Najwyższy Czas”. W 1992 r. był inicjatorem uchwały lustracyjnej, w wyniku której powstała sławetna „lista Macierewicza” i w konsekwencji upadł rząd Jana Olszewskiego. Był posłem na Sejm I kadencji i inicjatorem uchwały lustracyjnej, której realizacją była tzw. „Lista Macierewicza”. W 2014 roku Korwin-Mikke został posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji zdobywając 67 928 głosów w okręgu śląskim. Kierowany przez niego KNP zajął w wyborach 4. miejsce z wynikiem 7,15 proc. głosów i otrzymał cztery mandaty. Na początku 2015 roku Korwin-Mikke ogłosił powstanie nowej partii pod nazwą Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN) i został kandydatem tej partii wyborach prezydenckich w 2015 r.W przeprowadzonych 10 maja 2015 wyborach prezydenckich zajął 4. miejsce, zdobywając 486 084 głosy, co stanowiło 3,3 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych 2015 roku startował z numerem 1 z listy partii KORWiN w Warszawie, nie uzyskując mandatu (ugrupowaniu zabrakło ćwierć punktu procentowego do przekroczenia progu). W 2019 r. po 26 latach przerwy powrócił jako poseł na sejm IX kadencji, otrzymał 60385 głosów w okręgu 19 – Warszawa.

Konrad Berkowicz – jest absolwentem studiów informatycznych na Wydziale Elektrotechniki , Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związany z ruchem wolnościowym. Swoją współpracę ze środowiskiem rozpoczął w 2005 roku. Przez lata pełnił ważne funkcje w partii, między innymi piastował stanowisko wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy. W kolejnych latach był kandydatem partii KORWiN w wyborach do parlamentu (2015 rok), samorządowych (2018) i parlamentu europejskiego (2019). W wyborach do parlamentu 2019 roku, startował w okręgu nr 13 Kraków, osiągając łączny wynik 36 428 głosów.

Artur Dziambor – absolwent zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz filologii angielskiej w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność polityczną. W roku 1999, był jednym ze współzałożycieli ogólnopolskiego stowarzyszenia konserwatywno-liberalnego KoLiber, mającego bliskie powiązania z Unią Polityki Realnej. Od 2011 roku działał aktywnie w Kongresie Nowej Prawicy, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa partii. Od 2018 roku był także członkiem partii KORWiN, w której piastował funkcję członka Rady Krajowej. W wyborach parlamentarnych 2019 był liderem listy Konfederacji w okręgu nr 26 Słupsk. Uzyskał w nim łączną liczbę głosów 19 334, co dało możliwość pełnienia funkcji posła RP.

Jakub Kulesza – jest absolwentem elektroniki, informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. W okresie od grudnia 2012 do grudnia 2013 był prezesem KoLibra. W 2015 roku spróbował swoich sił w wyborach parlamentarnych, z list KWW Kukiz’15. Otrzymując łączną liczbę 15 058 głosów uzyskał mandat posła VIII kadencji. W 2018 roku przystąpił do struktur partii Wolność, której został wiceprezesem, a następnie utworzył w Sejmie koło poselskie Wolni i Skuteczni. W marcu 2019 roku został członkiem koła poselskiego Konfederacja, aby następnie w maju tego samego roku próbować swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach parlamentarnych 2019 startował w okręgu nr 6 – Lublin, gdzie uzyskał 24 406 głosów. Taki wynik dał mu mandat posła RP.

Dobromir Sośnierz – jest absolwentem wydziału Teologicznego, Uniwersytetu Śląskiego. W życiu zawodowym prowadził kilka przedsiębiorstw m.in. zajmujące się kolportażem prasy. Z polityką związany jest od 1990 roku, kiedy to związał się z Unią Polityki Realnej. W marcu 2018 roku objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Nastąpiło to po wcześniejszej rezygnacji z mandatu Janusza Korwin-Mikkego. W wyborach parlamentarnych 2019 był liderem listy okręgu nr 31 w Katowicach z ramienia Konfederacji. Uzyskał wynik 22 191 głosów, co dało poparcie 4,73 procent głosów i miejsce w Sejmie RP.