Janusz Korwin-Mikke – uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. W 1959 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od drugiego roku studiów zaczął uczęszczać także na zajęcia na filozofii. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Transportu Samochodowego i na Uniwersytecie Warszawskim. Jako stypendysta wyjechał w 1977 r. na pół roku do Paryża.W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku stoczniowców szczecińskich. Internowany przez kilka miesięcy podczas stanu wojennego, po uwolnieniu w 1982 r. kontynuował działalność polityczną, publicystyczną i wydawniczą. W 1987 r. został prezesem Ruchu Polityki Realnej (następnie Unia Polityki Realnej). W 1990 r. założył dziennik „Najwyższy Czas”. W 1992 r. był inicjatorem uchwały lustracyjnej, w wyniku której powstała sławetna „lista Macierewicza” i w konsekwencji upadł rząd Jana Olszewskiego. Był posłem na Sejm I kadencji i inicjatorem uchwały lustracyjnej, której realizacją była tzw. „Lista Macierewicza”. W 2014 roku Korwin-Mikke został posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji zdobywając 67 928 głosów w okręgu śląskim. Kierowany przez niego KNP zajął w wyborach 4. miejsce z wynikiem 7,15 proc. głosów i otrzymał cztery mandaty. Na początku 2015 roku Korwin-Mikke ogłosił powstanie nowej partii pod nazwą Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN) i został kandydatem tej partii wyborach prezydenckich w 2015 r.W przeprowadzonych 10 maja 2015 wyborach prezydenckich zajął 4. miejsce, zdobywając 486 084 głosy, co stanowiło 3,3 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych 2015 roku startował z numerem 1 z listy partii KORWiN w Warszawie, nie uzyskując mandatu (ugrupowaniu zabrakło ćwierć punktu procentowego do przekroczenia progu). W 2019 r. po 26 latach przerwy powrócił jako poseł na sejm IX kadencji, otrzymał 60385 głosów w okręgu 19 – Warszawa.

Konrad Berkowicz – jest absolwentem studiów informatycznych na Wydziale Elektrotechniki , Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związany z ruchem wolnościowym. Swoją współpracę ze środowiskiem rozpoczął w 2005 roku. Przez lata pełnił ważne funkcje w partii, między innymi piastował stanowisko wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy. W kolejnych latach był kandydatem partii KORWiN w wyborach do parlamentu (2015 rok), samorządowych (2018) i parlamentu europejskiego (2019). W wyborach do parlamentu 2019 roku, startował w okręgu nr 13 Kraków, osiągając łączny wynik 36 428 głosów.