Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Robert Jarosław Iwaszkiewicz – absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członek Organizacji Monarchistów Polskich. Od 2004 działał w Unii Polityki Realnej. W 2010 był w gronie założycieli UPR-WiP (późniejszej Kongres Nowej Prawicy). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył 29 505 głosów, co zapewniło mu mandat w Parlamencie Europejskim. W październiku tego samego roku przystąpił do grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, zostając jej wiceprzewodniczącym. Współzałożyciel Partii KORWiN.

AEN i FEN to „europejska partia polityczna” i „europejska fundacja polityczna”, do których przystąpił nasz europoseł Robert Jarosław Iwaszkiewicz. Oprócz Włochów z Fratelli, w skład tych organizacji wejdą Bułgarzy, Grecy, Węgrzy i Litwini. Profil obydwu organizacji jest chrześcijański i konserwatywny, wpisujący się w europejskie ruchy prawicowe. Zgodnie z zasadami PE członkami są krajowe partie polityczne, reprezentowane przez delegowanego posła. Partie krajowe tym samym zyskują możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego działania czy koordynowania poszczególnych projektów, uczestnictwa w konferencjach, etc. Uczestnictwo w europejskiej partii i fundacji nie ogranicza uczestnictwa w innych projektach politycznych poza parlamentem Europejskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami Roberta Jarosława Iwaszkiewicza w Parlamencie Europejskim: