PIT STOP

W dniu 29 kwietnia zorganizowaliśmy happening „PIT STOP” pod Drugim Urzędem Skarbowym w Szczecinie przy ul. Felczaka, czyli paliliśmy PITy. Następnie prowadziliśmy akcję ulotkową. Odbiór społeczny był dobry, większość petentów Urzędu Skarbowego podzielała nasze poglądy! Popieramy akcję „PIT STOP”, ponieważ chcemy godnie żyć w Polsce, a nie na emigracji. Sprzeciwiamy…

więcej