Zawiązanie struktur w powiecie Pruszkowskim

Inauguracyjne spotkanie struktur w powiecie Pruszkowskim udane! Padło wiele ciekawych pomysłów oraz zostały przydzielone pierwsze zadania – czekamy na efekty. Osoby chętne do włączenia się w budowę oddziału Pruszkowskiego proszone są o kontakt z Maurycym Woźnicą – tel. 576117400 Jutro zaś czas na powiat Warszawski-Zachodni: 11.01.2020 (sobota) godz 17:00 pizzeria TORINO…

więcej