Uchwała 2.2017 Przyjęcie Statutu Młodych dla Wolności

5 stycznia 2017

2017.01.03 kza Uchwała 2.2017 Przyjęcie Statutu Młodych dla Wolności

Uchwała Zarządu Krajowego Partii KORWiN Nr 2/2016

15 listopada 2016

W sprawie  zarządzania stronami lokalnymi Partii KORWiN w serwisie  Facebook

przyjęta 16 marca 2016 r.

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Nr 5/2015

27 stycznia 2016

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWiN w sprawie wiążącej wykładni statutu Partii
(uznanie ważności rekomendacji przesłanych drogą elektroniczną)

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Prezydium Zarządu Nr 4/2015

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWIN w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w Partii KORWiN i składek Europosłów

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Prezydium Zarządu Nr 3/2015

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWIN w sprawie wiążącej wykładni statutu Partii KORWiN
(dotyczy terminów wymaganych przy zwoływaniu Kongresu Założycielskiego)

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Prezydium Zarządu Nr 2/2015

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWIN w sprawie powołania Prezesów Regionów i Prezesów Okręgów Partii

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Prezydium Zarządu Nr 1/2015

Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWIN w sprawie powołania Regionów i Okręgów Partii

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Założycieli Partii KORWIN Nr 5/2015

Uchwała Założycieli Partii KORWIN w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Założycieli Partii KORWIN Nr 4/2015

Uchwała Założycieli Partii KORWIN w sprawie określenia liczby oraz powołania członków Zarządu Partii

Pobierz w formacie PDF

Uchwała Założycieli Partii KORWIN Nr 3/2015

Uchwała Założycieli Partii KORWIN w sprawie powołania Wiceprezesów i Skarbnika Partii

Pobierz w formacie PDF