Rejestr już dokonanych wpłat

Drodzy sympatycy, prosimy o wsparcie Partii KORWiN w nadchodzącej kampanii.

Wpłaty należy przesyłać na konto Partii KORWiN

Dane do przelewu:

 1. Bank: Alior Bank
 2. Nr konta: 92 2490 0005 0000 4530 8604 6544
 3. Odbiorca: Partia KORWiN, ul. Jeziorowa 48 lok. 14, 03-991 Warszawa
 4. Tytuł wpłaty: „Darowizna  na  kampanię  wyborczą,  Darczyńca: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, adres zamieszkania na terenie RP;  przykład: „Darowizna na kampanię wyborczą, darczyńca: Jan Kowalski, PESEL 85051512345, zam. Al. Jana Pawła II, 00-000 Warszawa”;

Wpłaty na kampanie poszczególnych kandydatów: „Dar. na imię i nazwisko kandydata, o. nr okręgu, darczyńca: imię i nazwisko darczyńcy, PESEL nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”; przykład: „Dar. na Jan Kowalski, o. 20, darczyńca: Jan Kowalski, PESEL 85051512345, zam. Al. Jana Pawła II, 00-000 Warszawa”.

Informacje dodatkowe:

 1. W razie, gdy tytuł wpłaty jest zbyt długi, jego elementy składowe można skrócić, jeśli nie uniemożliwi to odczytania danych istotnych (w szczególności skrócić można imię kandydata oraz nazwy ulic i miast).
 2. Obywatel stale zamieszkały na terenie RP może rocznie wpłacić na rachunek bieżący partii KORWiN kwotę 26.250 PLN, tj. 15-krotność wynagrodzenia minimalnego.
 3. Wpłata może być – zgodnie z przepisami prawa – dokonana wyłącznie przelewem, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą. Rekomenduje się korzystanie z przelewów, jako formy najdogodniejszej zarówno dla wpłacających, jak i dla pionu finansowego sztabu kampanii wyborczej. Partia nie przyjmuje wpłat dokonanych w kasach urzędów pocztowych.
 4. Z uwagi na szczególny sposób interpretowania prawa przez Państwową Komisję Wyborczą partia KORWiN nie przyjmuje ponadto wpłat:
  1. w których dane wpłacającego ujawnione w danych bankowych są rozbieżne z danymi wpłacającego zadeklarowanymi w tytule przelewu (PKW: taki przelew budzi wątpliwości co do tożsamości wpłacającego),
  2. w których tytule wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce (PKW: taki przelew budzi wątpliwości co do faktu stałego zamieszkiwania darczyńcy na terenie RP),
  3. z rachunku bankowego działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (PKW: wymagane jest dodatkowe oświadczenie o dysponowaniu środkami z rachunku działalności gospodarczej na cele prywatne),
  4. dokonywanych przez pośredników (PayU, dotPay, Bluemedia etc.).

komentarze 2

Zostaw odpowiedź.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *