Wesprzyj nas!

Tylko wspólnie możemy zmieniać Polskę. Walka o wolność, własność i sprawiedliwość nie może się jednak odbyć bez amunicji.

Prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Zapewniamy, że wszystkie środki pieniężne przeznaczymy na realizację celów statutowych partii. Wspólnie zmienić nasz kraj na wolny!

 

ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN

Darowizn na rzecz Partii KORWiN mogą dokonywać osoby fizyczne, mające stałe zamieszkanie na terenie RP. Wpłaty dokonujemy na rachunek Partii KORWiN o numerze 92 2490 0005 0000 4530 8604 6544, jako odbiorcę przelewu wskazując KORWiN.

W tytule umieszczamy dane darczyńcy: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”

Wzór: „Darowizna na rzecz Partii KORWiN, darczyńca: Jan Kowalski, PESEL 85051512345, Al. Jana Pawła II, 00-000 Warszawa”.

Zgodnie z prawem nie możemy przyjmować wpłat:

– dokonanych z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego)

– dokonanych w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane
w urzędzie pocztowym oraz wpłaty gotówkowe w kasie banku

– w tytule których jako wpłacającego składkę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego

– dokonanych na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż KORWiN

– dokonanych przez podmioty pośredniczące

– dokonanych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny

– w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce

Darczyńca rocznie na rzecz Partii KORWiN może wpłacić kwotę nie większą niż piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia na pracę, tj. w roku 2017 kwotę 30 000 złotych.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Informację o tym, jak wpłacać składki członkowskie znajdą Państwo tutaj: http://wolnosc.pl/skladki-czlonkowskie/