Z każdą chwilą kurczy się Twoja Wolność! Zobacz spot

VOLENTI NON FIT INIURIA

Milton Friedman

"Społeczeństwo, które przedkłada równość nad wolność, nie ma ani jednego, ani drugiego. Społeczeństwo, które przedkłada wolność nad równość, będzie się szczyciło i jednym, i drugim"

Jesteśmy ruchem działającym na rzecz obrony i poszerzenia wolności osobistej obywateli. Uważamy, że wolność jest jedną z najważniejszych wartości naszej cywilizacji. Dostrzegamy zagrożenie dla wolności indywidualnej ze strony władzy państwowej i systemu, który kształtuje. Nie zadowalamy się obietnicą wolności słowa, czy udziału w wolnych wyborach. Chcemy mieć wolność działania niezależnie od tego, kto aktualnie został wybrany i sprawuje władzę. Chcemy sami decydować o tym, jak żyjemy i co robimy z własnym ciałem.

Chcemy sami decydować o tym, jak wychowamy nasze dzieci i czego będą się uczyć. Chcemy sami decydować o tym, co zrobimy z własnymi pieniędzmi. Uważamy, że wolność jest wartością samą w sobie, ale sprzyja też innej wartości - dobrobytowi. Wolność gospodarcza, niskie podatki, brak zbędnej biurokracji i regulacji oznacza szybki wzrost gospodarczy i bogate społeczeństwo. Chcemy, żeby Polska była bogata zasobnością portfeli Polaków - nie rozpasanym budżetem państwa zarządzanym przez polityków.

Zostań naszym sympatykiem