1. Home
  2. /
  3. Struktury Nowej Nadziei
  4. /
  5. Region Podlasko-Warmińsko-Mazurski

Region Podlasko-Warmińsko-Mazurski

Konrad_Sajkowski_1
Konrad Sajkowski
Prezes Regionu
[email protected]
+48889293363
Paweł Sobotka
Paweł Sobotka
Sekretarz Regionu
[email protected]
+48665451293
Okręg nr 24 (Białystok)

województwo podlaskie

Okręg nr 34 (Elbląg)

powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki;
miasto na prawach powiatu: Elbląg

Okręg nr 35 (Olsztyn)

powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski;
miasto na prawach powiatu: Olsztyn